o podjetju naslovna

Servis in aplikativna podpora

Labena d.o.o. si je  leta 2003 zastavila cilj vzpostaviti svojo lastno tehnično in servisno in aplikativno podporo kupcem. V Labeni smo tako vzpostavili oddelek za celostno tehnično in servisno podporo ter svetovanje strankam in partnerjem. Oddelek deluje znotraj podjetja, kot servisna in aplikativna podpora kupcem, ki omogoča razumevanje produktov, želja in problemov naših strank. Pomemben aspekt je podpora pri testiranju novih storitvenih produktov Labene d.o.o., ki poteka v sodelovanju z oddelkom za raziskave in razvoj. V letu 2010 smo začeli z razvojem lastnih validacij in kalibracij na področju NIR analiz v prehrani, za katere smo razvili tudi lasten protokol. Prizadevamo si za standardizacijo validacij visokotehnološke NIR opreme v prehrambeni analitiki v celotni regiji, kar nam iz leta v leto z povečevanjem števila validiranih rešitev tudi uspeva.