o podjetju naslovna

Storitve in produkti

Produkte in storitve delimo na segmente v katerih delujemo:

Farmacija in kozmetična industrija

Podjetje Labena je prisotno na področju membranske in sterilne filtracije tekočin in zraka, fermentatorjev, mešalnikov za rezervoarje, na področju sterilnega vzorčevanja v proizvodnji in razvoju.
V laboratorijskem delu kontrole kvalitete ponujamo sisteme, ki zagotavljajo očiščeno in ultra čisto vodo po ameriški in evropski Pharmacopei z ustreznimi validacijskimi protokoli po GMP in FDA standardih. Prav tako ponujamo tehnološke rešitve na področju NIR tehnologij z XDS sistemi za kontrolo vhodnih surovin in laboratorijsko testiranje.
Za oddelke v razvoju imamo na voljo potrošni material in naprave, ki so primerni za testiranje novih produktov in beleženje ustreznosti rezultatov.

Prehrambna industrija

V prehrambnem segmentu smo prisotni na področju klasičnih analiz v prehrani z metodami Soxtec in Kjehldal ter vlaknin prisotni na področju klasične analize nekaterih parametrov v živilih in prehrambenih artiklih. Tehnološke rešitve na področju hitrih analiz kemijskih parametrov mesa, mlečnih izdelkov, žita, vina, pijač, vode itd, kjer z NIR tehnologijo dosegamo izredno ponovljivost in natančnost meritev. Prav tako nudimo produkte na področju mikrobiološkega testiranja, mikotoksinov, antibiotikov, analize aktivnosti vode v prehrani, itd.

Medicina

V medicinskem segmentu smo osredotočeni na laboratorijsko medicino, kjer naš medicinski program vsebuje vse tehnologije in aparate, ki jih sodoben laboratorij potrebuje za svoje delovanje. S produkti in znanjem na tem področju svetujemo, izvajamo tehnično podporo v celoti in hkrati nudimo tehnološke rešitve za postavitev potrebne opreme za optimalno delovanje medicinskega diagnostičnega laboratorija. Produktni portfolijo podjetja obsega hitre teste za analizo urina in mikrobiologijo, hematološke in biokemične analizatorje, aparate za imunokemijo, mikroskope, sisteme za pripravo laboratorijske vode do splošne laboratorijske opreme in potrošnega materiala.

Raziskovalne institucije

V okviru našega programa sodelujemo tudi z vsemi raziskovalnimi institucijami v vseh državah, kjer poslujemo. Mednje štejemo inštitute na fakultetah, samostojne inštitute, državne in mednarodne inštitute, ki se ukvarjajo z analitiko, razvojem i raziskavami.

Ostala industrija

Med drugim sodelujemo s kemijsko industrijo, industrijo elektronike, železarsko industrijo, avtomobilsko industrijo, industrijo bele tehnike, gumarsko industrijo, segmentom analiz kovin, zlitin, tal in vode.