o podjetju naslovna

Vizija in strategija

Naša vizija do leta 2030 je postati vodilno podjetje v regiji za podporne storitve v farmacevtski in prehrambni industriji na področju visoke tehnologije in spremljevalnih dejavnostih. Svojo dejavnost želimo poleg JV Evrope, kjer smo že prisotni, razširiti tudi na zahod in sever, najprej  v Italijo in Avstrijo, kasneje Nemčijo, Švico in Francijo.

 

Strategija:

 

1. Nadaljevati prodor na trg farmacevtske  industrije in tako povečevati rast podjetja

2. Ustanoviti Oddelek za tehnično podporo in svetovanej

3. Razviti lastno storitve in produkte (R&D) na področju bioloških zdravil in biotehnologije

4. Svetovati in spajati tehnologije

5. Ustvariti povezavo med centri znanja in podjetji

6. Vlagati v visoko izobražene kadre ter šolanje zaposlenih

7. Digitalizacija procesov

8. Skrb za zeleno prihodnost