produkti naslovna

Produkti

Charm diagnostični testi za antibiotike v mlečni industriji

Hitri testi ROSA za mleko

Testni lističi za analizo mleka Rosa (Rapid One Step Assay) so vodilni diagnostični testi v mlečni industriji v svetovnem merilu. 75% surovega mleka celega sveta je kontrolirano s testi podjetja CHARM.

ROSA trakovi uporabljajo patentirano tehnologijo, ki zagotavlja hitro in natančno odkrivanje antibiotikov, veterinarskih zdravil in aflatoksin M1 s pomočjo metode lateralnega toka.

Vsi ROSA testi delujejo na enostaven način, pri čemer se uporablja enostavna, kar omogoča hitre rezultate in manjše stroške. Postopek zahteva vzorec mleka na lističu, inkubacijo, ter analiza rezultatov na čitalcu Charm EZ (inkubator in čitalec v enem).

 

Čas izvedbe testov:

od 1 do 8 minut, aflatoksini 15 min

 

 

Več informacij o ROSA testih za mleko