produkti naslovna

Produkti

EZ-M® Žita

Charm proizvaja različne hitre teste Rosa (Rapid One Step test) za odkrivanje mikotoksinov (aflatoksina, DON / vomitoksina, fumonizin, ohratoksin, T-2/HT2, in zearalenon) v krmi in žitih. Z uporabo inovativne tehnologije ROSA (lateralni tok) so testi za mikotoksine enostavni za uporabo in zagotavljajo hitre in kvantitativne rezultate. Vsi ROSA testi za mikotoksine si sledijo po podobnem principu in se lahko analizirajo na eni opremi Charm EZ-M sistem (inkubator in čitalec).

Novejša tehnologija z ekstrakcijo z vodo (WET) za testiranje mikotoksinov. Ta metoda je neškodljiva in je bila testirana za različne mikotoksine.
Metanol in etanol lahko sedaj nadomesti voda. 

ROSA WET Aflatoxin kvantitativni test je GIPSA odobren za kvantitativno detekcijo aflatoksina v krmi in žitih.

 

 

Več o Charm EZ-M