produkti naslovna

Produkti

HITRI TESTI ZA DOLOČANJE VARNOSTI PREHRANSKIH IZDELKOV
Charm Sciences je vodilni svetovni proizvajalec hitrih testov za določanje varnosti prehranskih izdelkov. Svojo pionirsko pot so pričeli v letu 1978 s patentiranjem prvega hitrega testa za določanje antibiotikov v mleku. Današnja ponudba proizvajalca Charm obsega hitre metode določanja prisotnosti mikotoksinov, pesticidov, alergenov in ATP. Charm izdelke uporabljajo v 60 državah sveta v industriji prehranskih izdelkov, pijač in vode, v zdravstvu, farmaciji, osebni negi in okoljski tehnologiji.
Hitra metoda za določanje mikotoksinov v žitih Aflatoxin, Zearalenon, DON, Ohratoxin, Fumonisin, Zearalenone, temelji na imunski vezavi protiteles na testnem lističu.

Inovativen pristop proizvajalca Charm omogoča kvantitativno ali kvalitativno ovrednotenje vsebnosti mikotoksinov v žitih.

  • metoda je enostavna in hitra, vključuje aplikacijo žitnega ekstrakta, inkubacijo in detekcijo
  • za izvedbo kvalitativnega testa so potrebne le 4 minute
  • optični čitalec zmanjša možnost subjektivne ocene kvalitativnega testa in omogoča kvantifikacijo mikotoksinov v vzorcu 
  • kalibracija ni potrebna
  • programska oprema olajša rokovanje s pridobljenimi podatki

 

 

Več informacij o produktih