produkti naslovna

Produkti

Analiza prisotnosti mikroplazem

 

Analiza prisotnosti mikoplazem

 

Mikoplazme (Mycoplasma sp.) so ene najmanjših in najbolj enostavnih bakterijskih vrst kar jih poznamo. Ravno zaradi majhnosti njihovega genoma niso zmožne izvajanja številnih pomembnih metabolnih funkcij (npr. sinteze bakterijske celične stene) zaradi česar so primarno paraziti.

Okužba celičnih kultur z mikoplazmami predstavlja resen problem številnih raziskovalnih in biotehnoloških laboratorijev, saj takšna okužba do dobra poruši normalno fiziologijo in viabilnost celičnih linij. Zaradi majhnosti mikoplazem (0.1 µm to 0.8 µm premera) okužbe praktično ne moremo opaziti s prostim očesom oz. pod svetlobnih mikroskopom, kot je to navada pri okužbah drugih bakterij ali gliv. Hkrati pa antibiotiki, ki delujejo na podlagi inhibicije sinteze bakterijske celične stene, na mikoplazme nimajo učinka.

Detekcija okužb celičnih kultur z mikoplazmami je tako pomemben del kontrole kvalitete tako v raziskovalnih inštitucijah predvsem pa v biotehnoloških in biofarmacevtkih podjetjih.

 

Zakaj preveriti okužbo:

1. Vpliv na zanesljivost podatkov in ponovljivost eksperimentov.

2. 20 – 35% celičnih kultur v svetovnem merilu je okuženih.

3. Veliko znanstvenih revij zahteva testiranje celičnih linij.

4. Kvaliteta kontrole in regulatorne zahteve.

 

V laboratoriju BIA Separations CRO podjetja Labena d.o.o. smo razvili storitev detekcije okužb mikoplazem na osnovi digitalnega kapljičnega PCR. Digitalni kapljični PCR predstavlja najsodobnejšo obliko metode PCR, ki je spodobna absolutne kvantifikacije brez uporabe umeritvenih krivulj, boljšo občutljivost in natančnost meritev v primerjavi s qPCR ter je odpornejša na različne inhibitorje PCR reakcij. Storitev detekcije okužb z bakterijami rodu mikoplazem je bila validirana skladno z zahtevami mednarodnih farmakopej.

 

 Za več informacij o storitvi nas kontaktirajte na naslov:

 info@biaseparationscro.com

 

Naložbo razvoja storitve je delno sofinancirala RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).