raziskave in razvoj naslovna

Raziskave in razvoj

Labena Razvoj in Raziskave je registrirana raziskovalna skupina (ARRS evidenčna števila 2802-001), ki deluje znotraj podjetja Labena d.o.o. Svojim strankam nudi vodenje raziskovalnih in razvojnih projektov, svetovanje pri črpanju evropskih sredstev ter urejanje pogodbenih razmerij pri delu s podizvajalci na področju raziskav in razvoja v visoki tehnologiji. Z svojimi več kot dvajset letnimi izkušnjami na področju farmacevtske, medicinske, živilske in petroindustrije je podjetje Labena d.o.o. pridobilo unikatni vpogled v tehnologijo, industrijske procese ter potrebe trga in pričakovanja investitorjev.
Tako v podjetju poteka kar nekaj projektov v sodelovanju z industrijo in univerzitetnim okoljem. Dejavni smo predvsem na področju medicine, elektrotehnike, telemedicine in farmacije.

Raziskovalno razvojni projekti v podjetju Labena d.o.o.: