raziskave in razvoj naslovna

 

Sistem za učinkovito in transparentno proizvodnjo - EcoTrail sistem

 

Namen izvedbe projekta je razviti in demonstrirati standardizirano informacijsko rešitev za vzpostavitev just-in-time proizvodnega okolja (JiT okolje) ter izkoristiti možnosti, ki jih nudijo blockchain tehnologija, IoT (Internet stvari) in obvladovanje velikih količin podatkov. Cilj projekta je razviti produkte, ki bodo omogočali sledljivost, upravljanje in optimizacijo proizvodnje, bodo cenejši od trenutne ponudbe ter jih bo mogoče namestiti na različne sisteme v proizvodnji. V pilotnem delu projekta bo razvit sistem, ki bo meril okoljski vpliv proizvodnje, sledil materialnim in energetskim tokovom in omogočal transparentno interakcijo z deležniki (potrošniki, poslovnimi partnerji, regulatornimi organi in drugimi deležniki). Dodatno bo omogočal transparentnost skozi celotno proizvodno verigo od surovine do izdelka z uporabo blockchain tehnologije. Transparentnost in sledljivost bosta omogočali optimizacijo proizvodnje, manjši okoljski vpliv končnega izdelka in večje zaupanje potrošnikov.

 

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)