Razvoj bioinformatike

Ponujamo obsežna orodja, prilagojena vašim raziskovalnim namenom. Naše storitve vključujejo razvoj, implementacijo in podporo pri ustvarjanju fleksibilnih, ponovljivih in validiranih bioinformatičnih cevovodov kot celovitih rešitev za različne podatkovne potrebe:

  • Ekspresija mRNA
  • Sekvenciranje RNA (RNAseq)
  • Sekvenciranje enocelične RNA (scRNA-seq)
  • Sekvenciranje celotnega eksoma (WES)
  • Sekvenciranje celotnega genoma (WGS)
  • Ciljno sekvenciranje (genske plošče)
  • Chip-zap
  • Metabarkodiranje (mikrobne skupnosti, okoljska DNK)
  • Projekti po meri